Trộm lẻn vào khu nhà trọ vắng người, 'thong thả' bẻ khóa xe máy trong sân

Lợi dụng lúc vắng người, tên trộm lẻn vào khu trọ bẻ khóa, lấy cắp chiếc xe máy đang để trong sân rồi tẩu thoát.

Nguồn: Chia Sẻ Thông Tin PCTP