Trồng măng tây dưới chân núi, lão nông An Giang thu trăm triệu mỗi năm

Không trồng măng tây trên đất phù sa, ông Đỗ Xuân Nghiệp (An Giang) lại cho thứ rau “hoàng đế” bén rễ trên đất núi. Hướng đi này giúp lão nông U70 bỏ túi trăm triệu đồng mỗi năm. Trang trại măng tây hơn 4000 m2 được ông Nghiệp trồng dưới chân núi Bà Đội thuộc ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, An Giang.

Quang Đăng