Trong phong thủy, 'Tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ' nghĩa là gì?

Mọi người thường xem phong thủy để mua nhà, họ thường chú ý phong thủy được tổng kết trong câu: Trái Thanh Long, phải Bạch Hổ; tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ. Vậy mệnh đề này có ý nghĩa gì?
Video: Pear