Trước kỳ thi THPT, ưu tiên lấy mẫu cho hơn 100.000 sĩ tử TP.HCM

Ngày 3/7, TP.HCM đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 100.000 thí sinh và những người làm công tác trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1 tại 155 điểm. Mỗi điểm lấy mẫu xét nghiệm sẽ tương ứng với một điểm thi.

Đình Tuyến - Lê Thảo