Trương Hồ Phương Nga kiệt quệ sức khỏe, trí tuệ sau khi tại ngoại

Mới đây, trong một chương trình, Trương Hồ Phương Nga - người từng gây xôn xao dư luận với vụ kiện 16 tỷ đồng đã chia sẻ về bản thân cũng như câu chuyện trong quá khứ.

 

Thanh Thanh - Nhi Hoàng