Trưởng phòng ‘mưu mẹo’ thông báo cắt thưởng vẫn được nhân viên tung hô

Ba anh chàng trưởng phòng có cách 'thông báo' khác nhau khi giám đốc cắt thưởng cuối năm của nhân viên và cái kết cười rung rốn

Video: Youku