Trường rác – nơi học sinh trả tiền học phí bằng nhựa

Thay vì phải trả tiền để được học tiếng Anh, những đứa trẻ Campuchia này chỉ cần nhặt 1,5kg rác thải nhựa là có thể được vào lớp.

L.D - Theo BBC