Từ tháng 5, có thể đối giấy phép lái xe ở các bưu cục của Viettel

Từ tháng 5 tới, người dân tại 15 tỉnh, thành phố có thể thực hiện các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại các bưu cục của Viettel và kết quả sẽ được trả về tận nhà. Dịch vụ trên sẽ giúp giảm nguồn chi ngân sách đầu tư trang thiết bị và nhân lực, đồng thời giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân.
Theo VTV