Từng bước đến 'quyền lực đệ nhất' của gái lớn nhà ông Trump

Ivanka Trump, người trội nhất trong các con của ông Donald Trump, từ lâu đã quen với “chỗ sáng”. Mới lớn lên, cô làm người mẫu, sau đó nắm cả một đế chế thời trang, kinh doanh và truyền thông. “Đế chế” đó sắp vươn tới Nhà Trắng.


Theo Telegraph