Tưởng vớ được con mồi ngon, rắn độc bị nhện ăn sống

Một con nhện Tarantula đã dùng nọc độc hạ gục rắn và 'xơi tái' nạn nhân bằng cách tiêm dịch tiêu hoá vào cơ thể rắn, sau đó rút chất từ cơ thể con mồi.

Đ.T (Video: NatGeo)