Tuyệt chiêu giúp MC Lan Anh Thời sự nhớ lâu, không quên lời dẫn

MC Lan Anh chia sẻ những bi quyết để giúp cô hoàn thành tốt công việc của người dẫn sau 10 năm theo nghề.

Bản tin thời sự luôn áp lực với các MC và BTV của VTV với những thông tin, sự kiện, sự vụ, tin bài trực tiếp khi phát sóng. Người dẫn bản tin không chỉ rất linh hoạt, bản lĩnh và nắm chắc dòng thời sự; đồng thời phải có kiến thức nền tốt, nhanh nhạy và có khả năng bao quát toàn bộ bản tin cùng khả năng nhớ lâu, không quên lời dẫn. MC Lan Anh VTV chia sẻ những bí quyết để giúp cô hoàn thành tốt công việc sắp xếp bản tin, dẫn chương trình sau 10 năm theo nghề.

Mỹ Trang