Tỷ lệ lây nhiễm giảm, Vũ Hán đóng cửa bệnh viện dã chiến đầu tiên

Sự kiện: Dịch COVID-19
Vũ Hán đang thực hiện đóng cửa từng phần một bệnh viện dã chiến tại quận Vũ Xương do tỷ lệ lây nhiễm Covid-19 đã giảm đi đáng kể. Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên tại tâm dịch đi vào hoạt động và đã đón khoảng 400 bệnh nhân đến đây chữa trị.

Q.N (Theo CGTN | Video: Xinhua News, CGTN)