Va chạm giao thông, 2 tài xế lao vào đánh nhau giữa phố Hà Nội

Tài xế của 2 chiếc ô tô nhảy xuống choảng nhau giữa đường phố, sau khi cả 2 có va chạm giao thông.
Nguồn Mạng xã hội giao thông/FB@HLX