Va chạm giao thông là đánh đấm, 'thuốc đắng' chưa đủ 'dã tật'?

Từ va chạm giao thông, không ít trường hợp đã mất mạng hay rơi vào cảnh tù tội chỉ vì không kiềm chế được cái đầu nóng khi tham gia giao thông.

Đình Hiếu