Vải thiều Lục Ngạn giá chót vót, thương lái chen mua ùn tắc quốc lộ

So với năm 2018, sản lượng vải thiều Lục Ngạn chỉ đạt khoảng 60%. Tuy nhiên, người dân lại vui mừng vì vải được giá cao, từ 30.000 - 70.000/kg.

Linh Trang - Anh Phú