Văn phòng pha lê hình cầu khổng lồ của của đế chế thương mại Amazon

Tòa nhà hình cầu này được làm từ 2.643 tấm kính lớn với kiến trúc đặc biệt nhất của Mỹ.

Theo WSJ