Vi phạm Chỉ thị 10: Xử phạt tiểu thương lén bán hàng, kể cả người mua

Sự kiện: Dịch COVID-19
Chiều 21/6, đoàn đã tiếp tục ra quân nhắc nhở tiểu thương cũng như người dân thực hiện Chỉ thị 10, tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm.

Đình Tuyến - Công Tuấn