Vì sao có đến 9.999 căn phòng, Tử Cấm Thành không có lấy 1 nhà vệ sinh?

Sự kiện: Xem Vì Sao?
Khi được xây dựng vào năm 1420, Tử Cấm Thành của Trung Quốc, dù có 9.999 căn phòng, nhưng không có các khu vực riêng dành để đi vệ sinh. Vì sao Tử Cấm Thành với hàng nghìn người bên trong không có nhà vệ sinh và thời xưa, vua chúa giải quyết nhu cầu này như thế nào? Ai là vị vua đầu tiên đã quyết định cho xây dựng gian phòng dành cho việc này? Hãy cùng tìm hiểu những sự thật thú vị về toilet trong Cố Cung của Trunng Quốc.

Q.N (Theo Travel China Guide, Baidu | Video: NG, Sina, Baidu)