Vì sao máy bay phải xả nhiên liệu khi gặp nguy hiểm?

Sự kiện: Xem Vì Sao?
Nhiên liệu nhiều được xem là xương sống giúp mở rộng phạm vi hoạt động của máy bay, nhưng trước nhiều tình huống nguy hiểm, chúng lại được xem là 'gánh nặng'.

A.B (Theo Fluctus)