Trung Quốc vốn luôn phải đối diện với lũ lụt qua năm tháng, nhưng năm nay, tình trạng mưa lớn, sụt lở, lũ lụt nghiêm trọng và tồi tệ hơn hẳn những năm trước đây. Điều gì đã dẫn đến thảm họa khó lường này?

Q.N (Theo SCMP)