Vì sao 'thánh mưa' Trung Quân 'tắt điện' khi gặp Mỹ Tâm?

Hóa ra, trước khi 'thánh mưa' xuất hiện, đã có một thủy thần Mỹ Tâm "lăn lộn" trong mưa như thế này!
Thực hiện: Châm Phạm