Vì sao tôm hùm từng bị coi là gián biển, dùng làm thức ăn cho tù nhân?

Không phải ai cũng biết tôm hùm - vua của các loại hải sản từng bị coi là gián biển và được dùng làm thức ăn cho tù nhân.

Q.N (Theo Great Big Story)