Vi vu trên tàu cao tốc 'chim ưng thiên di'

Đoàn tàu cao tốc đầu tiên mang tên Sapsan, được xem là biểu tượng cho một nước Nga phát triển, đang đổi mới và hiện đại từng ngày.

Thực hiện: Đức Liên