Viễn cảnh thế giới bị diệt vong khi côn trùng biến mất

Chúng ta đều ghét muỗi và những con côn trùng bẩn thỉu, gây bệnh. Nhưng nếu một ngày chúng biến mất, thế giới có thể bị diệt vong.

Q.N ( Video: Science Insider)