Vỡ đập ở Brazil: Cận cảnh giải cứu người trong lũ bùn

Vụ vỡ đập ở Brazil xảy ra vào ngày 26/1/2019 tính đến nay vẫn còn 292 người mất tích. Công cuộc tìm kiếm vẫn được tiến hành nhưng hy vọng sống được coi là không còn nhiều.
Theo RT