Vợ suốt ngày đi đánh bạc, khiêu vũ và lý do bất ngờ

Vợ suốt ngày chơi mạt chược, khiêu vũ cùng các ông các bà trong khu chung cư và cái kết "thảm" của anh chồng ham chơi...

Trần Duy (Video: Youku)