Vội vàng lăn bánh, tài xế quên… đóng cửa xe

Không biết vội gì, hay lơ đãng, mà tài xế chiếc xe con đã cho xe lăn bánh khi cửa sau còn chưa đóng...

Nguồn video: UB An toàn Giao thông QG