Vụ cháy ở Công ty Rạng Đông: Ô nhiễm trong bán kính 500 m

Từ kết quả phân tích, với khuyến cáo của WHO cho thấy vùng có nguy cơ ô nhiễm trong bán kính 500 mét.

Đình Hiếu