Vũ Hà chật vật thi trang điểm giành 14 triệu đồng giúp người khó khăn

Thử thách trang điểm đầy trắc trở cũng không thể ngăn cản Vũ Hà đem về hơn 14 triệu đồng để giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hào Phạm - Ngọc Xuyến