Vụ trộm smartphone hơn 1 tỷ đồng được dàn dựng như trò đùa

Sáu tên trộm dàn dựng vụ trộm như trò đùa giữa ban ngày, lấy đi số smartphone trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Nguồn: Newslare