Vừa được tại ngoại, hoa hậu Phương Nga lập tức đòi đi ăn ốc

Phương Nga nhanh chóng trở về là một cô gái ngây thơ, chân phương, đối lập hoàn toàn với những đanh thép, cứng rắn thể hiện trên tòa


Theo Truyền hình Pháp luật Việt Nam