Website nhận ủng hộ trực tuyến Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Sự kiện: Dịch COVID-19

Chung tay hướng đến mục tiêu tiêm vắc xin cho toàn dân, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, kiều bào có thể thuận tiện ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 thông qua website chính thức
www.quyvacxincovid19.gov.vn

Phú Nguyễn