Xác tàu Titanic đang dần biến mất trong lòng đại dương

Xác tàu Titanic nằm dưới lòng đại dương đang bị xói mòn và dần biến mất...

Q.N (Video: BBC)