Xe bán tải ép xe máy ngã ra đường suýt gây họa cho bác tài đi sau

Xe bán tải bất ngờ vượt lên tạt đầu xe máy đang di chuyển khiến người điều khiển xe máy loạng choạng tay lái đã bị ngã ra đường.

Nguồn: MXHGT