Xe bán tải lấn hẳn sang làn ngược chiều để vượt gặp ngay CSGT

Đường đông, các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng thì một xe bán tải đã cố lấn sang làn ngược chiều để vượt lên…

Nguồn: MXHGT