Xe cổ 48 năm tuổi vẫn có thể lội qua mương nước sâu 2m

GAZ-69 là mẫu xe huyền thoại nổi tiếng thời Liên Xô cũ.
Theo Caters Clips