Xe điện Tesla lội nước phăng phăng trên đường ngập

Trong trận lụt mới đây ở Trung Quốc, khá nhiều xe Tesla tại đây đã có thể lội nước sâu tới gần kính lái được người dùng ghi lại.
Theo Carscoops | Video twitter@ Ray4Tesla,LanJun