Xe khách giường nằm cháy trơ khung trên Đèo Gió, Bắc Kạn

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trên xe có 12 hành khách, may mắn toàn bộ được sơ tán kịp thời.

Video: FB Nghĩa Đinh Quang, FB Phuc Truong