Xe máy đang đi bốc cháy ngùn ngụt, cô gái “bỏ của chạy lấy người”

Chiếc xe máy đi đi trên đường bất ngờ bốc cháy khiến cô gái vứt xe tháo chạy.

Theo Newsflare