Hiện trường vụ tai nạn khiến người ta không khỏi kinh hãi, lo lắng cho số phận của 2 người.

Nguồn: @Sang Tran/Otofun