Xe phân khối lớn tông kinh hoàng vào đuôi taxi trên đường

Chiếc mô tô phân khối lớn đã lao thẳng vào đuôi chiếc taxi chạy phía trước với tốc độ ước tính lên tới trên 200 km/h.

Nguồn MXHGT