Xe tải vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe gồm 1 xe tải thùng, 1 tải cẩu và 1 ô tô con...
Nguồn Mạng xã hội giao thông