Xe tay ga đang đi đột ngột bốc cháy trên phố Hà Nội

Xe tay ga màu đỏ đang đi bỗng đột ngột bốc cháy ngùn ngụt trên phố Mai Hắc Đế, Hà Nội, 2 cô gái kịp thời nhảy ra khỏi xe nên may mắn không hề hấn gì.

Nguồn: Facebook Quốc Trung