Xem Bugatti đua tốc độ với Nissan GT-R ngay trong trung tâm thương mại

Đường đua dành cho Bugatti và Nissan GT-R không phải là chỗ đường xá rộng rãi vắng người mà là bên trong khu trung tâm thương mại.
Theo Hotcars | Video Youtube@ TheStradman