Xem cách dân cư ở thành phố toàn tỷ phú đi siêu thị trong thời đại 4.0

Sự kiện: Zone 4.0
Mô hình siêu thị hiện đại nhất thế giới do công ty Dahir Inshat Drive Market, Dubai thiết kế dự kiến đem đến một đỉnh cao mới trong việc mua sắm tại siêu thị.

Video: Youtube@Wise Wanderer Channel