Xem chế biến lông gà thành món ngon, thay đổi tương lai ẩm thực thế giới

Một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học ẩm thực tại Thái Lan đã sáng chế ra cách chuyển đối, chế biến lông gà thành những món ăn ngon đẳng cấp.

Q.N ( Theo SCMP)