Xem CSGT thực nghiệm ăn hoa quả, uống siro thổi nồng độ cồn

Kết quả thực nghiệm cho thấy khi ăn các loại hoa quả ngọt (nho, dứa,…), qua kiểm tra không phát hiện được cồn. Đối với các loại siro ho, ban đầu cho chỉ số từ 0,6-1, thậm chí là 1,2 miligam/lít khí thở. Tuy nhiên, chỉ cần người uống chờ từ 2-5 phút hoặc uống nước, chỉ số này về 0. Do vậy, thông tin ăn hoa quả bị xử phạt nồng độ cồn là không chính xác.

Đình Hiếu