Xem lửng mật 'xơi tái' rùa đất trong chốc lát

Dù trốn rất kỹ trong chiếc mai cứng chắc của mình, nhưng cuối cùng chú rùa cạn vẫn phải bỏ mạng trước sự khôn ngoan của lửng mật
Đ.T (Nguồn Maasai Sightings)