Xem nữ cung thủ nhí bắn tên khi đứng trên đinh nhọn

Một nữ cung thủ 6 tuổi ở Ấn Độ đã bắn 75 mũi tên vào một mục tiêu quay tròn trên đầu trong khi chân trần đứng trên 750 chiếc định nhọn mà chỉ nhìn xuống một chậu nước.

Nguồn: Newsflare