Xem xe trâu giải cứu ô tô hạng sang thoát khỏi đường lầy

Chiếc xe ôtô hạng sang không thể di chuyển ra khỏi đoạn đường bị lầy và được một chiếc xe trâu đến giải cứu.

Nguồn: Facebook Cổng trời Cao Bằng